top of page

ZADANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co tu się dzieje?

 

 

Domek Miedziorytnika spełnia przeróżne funkcje wynikające z testamentu artystycznego Geta Stankiewicza. Najważniejsze z nich to:

 

· Miejsce rezydencji artystycznych

Domek Miedziorytnika gości artystów z różnych krajów. Efektem każdego pobytu stypendystów jest tworzenie w pracowni Geta z możliwością

wykorzystania całego jej wyposażenia  i współpracy z profesorami i studentami wrocławskiej ASP.
Jest to także ważna część szerokiego programu ESK Artists-in-Residence (A-i-R).​​

 

 

-  Miejsce stałej ekspozycji prac Eugeniusza Geta Stankiewicza, pamiątek oraz warsztatu graficznego

Domek Miedziorytnika stanowi swoiste repozytorium przedmiotów służących w codziennej pracy Artysty, także Jego szkiców, planów, fotografii i prac niedokończonych. Jednak jest nie tylko galerią jednego autora, ale galerią, w której pokazywane są również prace innych twórców w otoczeniu dzieł mistrza.

 

 

-  W Domku Miedziorytnika regularnie odbywają się zajęcia ze studentami Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, także  te nie objęte programem zajęć akademickich, m.in. „Krótki kurs sztychu” oraz „Krótki kurs mezzotinty”, które są kontynuacją autorskich kursów grafiki warsztatowej stworzonych przez Geta  Stankiewicza. Są to zajęcia dla ludzi z pasją.

 

 

- Domek Miedziorytnika jest również wyjątkowym miejscem wystaw dyplomowych absolwentów ASP.  

Jako miejsce pracy twórczej wybitnego i legendarnego artysty i pedagoga Domek Miedziorytnika posiada dla młodych adeptów sztuki walor szczególnego, bo ze wszech miar dostojnego wyróżnienia.

 

 

- Domek Miedziorytnika nie prowadzi działalności komercyjnej.

 

 

RADA POWIERNICZA

 

Decyzje dotyczące funkcjonowania Domku Miedziorytnika spoczywają w gestii Rady Powierniczej, w której skład wchodzą: 

 

spadkobiercy artysty - córka Geta Stankiewicza, Ewa Milewska oraz jego brat, Janusz Stankiewicz,

współpracownicy - Barbara Idzikowska, Mirosław Ratajczak i Marek Stanielewicz 

oraz przedstawiciele miasta - prezydent Rafał Dutkiewicz, wiceprezydent Adam Grehl i dyrektor Wydziału Kultury UM Jarosław Broda.


Ponadto, dwaj członkowie rady powierniczej - Janusz Stankiewicz i Marek Stanielewicz - pełnią funkcje kuratorów Domku i na bieżąco zajmują się jego sprawami.

 

 

DOMEK MIEDZIORYTNIKA W RAMACH PROGRAMU WROCŁAW EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016

 

Pieczę instytucjonalną nad Domkiem Miedziorytnika - pracownią i domem Eugeniusza Geta-Stankiewicza - sprawuje Europejska Stolica Kultury 2016. 

Włączając to miejsce i odbywające się w nim przedsięwzięcia artystyczne w nurt programu ESK 2016, otwiera je nie tylko dla mieszkańców Wrocławia, lecz również przyczynia się do podkreślenia międzynarodowego wymiaru wrocławskiego projektu, opierającego się przede wszystkim na dialogu między artystami z całej Europy. 

bottom of page