top of page

REZYDENCJE ARTYSTYCZNE W DOMKU MIEDZIORYTNIKA

 

 

 

 

W dniach od 26 lipca do 13 sierpnia 2014 w Domku Miedziorytnika w ramach A-i-R (Artist-in-Residence Programme) 
gościli pierwsi rezydenci-artyści, oboje z Białorusi.

 

Alina Shviadkova studentka Katedry Malarstwa Monumentalnego Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku. Jako rezydentka realizowała pracę malarską na temat Domku Miedziorytnika. Mimo młodegto wieku, Alina jest dojrzałą artystką, tworzącą dzieła nowoczesne i wyraziste. Nieustannie poszukuje nowych środków wyrazu, projektuje obrazy przestrzenne i instalacje, eksperymentuje z różnymi materiałami. Dla Domku Miedziorytnika namalowała obraz na płytce z czarnego włoskiego łupka, pochodzącej ze zbiorów Eugeniusza Geta Stankiewicza. Praca nawiązuje do podobnych poszukiwań Geta na tym samym materiale i była pokazana na wystawie "Miedź w Domku Miedziorytnika 2014", a następnie została umieszczona na ścianie w sali na drugim piętrze.

 

Uladzimir Hramovich student grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku. Niezwykle zdolny i pracowity, z ciekawym dorobkiem artystycznym. 

Tematem jego pracy rezydenta, był oczywiście Domek Miedziorytnika i Get Stankiewicz. ​Wykonał grafikę w technice miedziorytu i mezzotinty. Dla Uladzimira duże znaczenie miał fakt, że Get urodził się w Oszmianie, że posługiwał się pieczątką Muzeum w Oszmianie (choć takiego muzeum nie ma) i był autorem dotąd mu nieznanej słynnej Oszmiańskiej Szkoły Passe-partout. Przestudiował bardzo uważnie wszystkie prace Geta znajdujące się  w Domku. W wolnych chwilach zwiedzał miasto, odwiedzał muzea., ale przede wszystkim systematycznie pracował.

Uladzimir w pełni docenił to, że mógł korzystać z warsztatu i narzędzi znakomitego artysty i rzemieślnika. Odbijanie grafik na tej samej prasie graficznej, używanie tych samych sprzętów i narzędzi, których używał sam Mistrz było dla niego wartościowym i niezwykle inspirującym doznaniem. 

 

 

bottom of page