top of page

GET  i  TADEUSZ RÓŻEWICZ

 

 

Strona w redakcji

 

 

Szara strefa - Tadeusz Różewicz 

 

Listy - Tadeusz Różewicz, 5.12.2008

 

Nowy ledwie mrok - Tadeusz Różewicz

 

cd nauki chodzenia Tadeusz Rożewicz i Eugeniusz Get Stankiewicz (księgarnia Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

 

Jak zareagował poeta na swój nowy tomik? Mówi Artur Burszta - szef biura literackiego.

 

 

 

Nowe nabytki Muzeum Narodowego. Składająca się z 20 plansz teka rysunków będąca wspólnym dziełem  Tadeusza Różewicza i Eugeniusza Geta Stankiewicza trafiła do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

bottom of page