top of page

WYSTAWA WE WSCHOWIE

Dorobek i twórczość Eugeniusza Stankiewicza   (Wystawa w Muzeum we Wschowie)

Ekspozycja stanowi przegląd twórczości artysty, poczynając od młodzieńczych, wschowskich prób „Getasa“, po dojrzałe, mistrzowskie miedzioryty, pozostające w swoim gatunku arcydziełami sztuki graficznej.  (...) 

Eugeniusz Get - Stankiewicz rozpoczął edukację szkolną we Wschowie w 1947r.,a Jego głównymi pasjami od najmłodszych lat było rysowanie i czytanie. Jako licealista brał udział w zajęciach kółka plastycznego przy Powiatowym Domu Kultury we Wschowie.Co dwa tygodnie przyjeżdżał tam z Zielonej Góry prof. Ignacy Bieniek, który uczył podstaw malarstwa, przeprowadzał korekty, które były cennymi wskazówkami w przyszłej karierze artystycznej Geta. To jego Stankiewicz wspominał po latach w słowach: "stworzył we mnie takie wyobrażenie, że można całe życie spędzić malując"

 

Przy projektowaniu scenariusza wystawy zostały wykorzystane bogate zbiory dzieł sztuki z różnych okresów działalności artystycznej, na które składają się rysunki i grafiki powstałe we Wschowie w latach 1958 – 1960, a przede wszystkim bardzo różnorodny zbiór miedziorytów stanowiący pod względem tematycznym istotę poszukiwań artystycznych. Bardzo ważną prezentacją stanowiącą trzon wystawy jest kolekcja plakatów, tworzących jeden z najważniejszych epizodów w karierze artystycznej Geta – Stankiewicza. Na ekspozycję składają się prace pochodzące z prywatnej kolekcji braci artysty Janusza Stankiewicza oraz Lecha Stankiewicza. Są one związane z historią rodziny i to zarówno z okresem oszmiańskim, jak i tym powojennym, wschowskim i wrocławskim. 
Patronat honorowy nad wystawą objęli: Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu prof. Jacek Szewczyk, Wojewoda Lubuski Marcin Jabłoński, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Krzysztof Grabka.

 

Słowo Ziemi Wschowskiej, wyd. 12/2012

bottom of page