top of page

TESTAMENT GETA

 

 

 

 

 

Opis pracy pedagogicznej i organizacyjnej

 

 

Opis działalności pedagogicznej i organizacyjnej.

 

16 grudnia 1981 roku zostałem przyjęty do pracy w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na stanowisko starszego wykładowcy w pracowni Grafiki Warsztatowej na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Pracowałem do zakończenia roku akademickiego 1984/85.

 

W roku 1986 na prośbę władz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych poprowadziłem „Krótki Kurs Miedziorytu” dla studentów Wydziału Grafiki.

 

W roku akademickim 1992/93 prowadziłem „Kurs Miedziorytu” dla studentów i asystentów wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.

 

W 1995 roku otrzymałem stypendium twórcze Fundacji Kościuszkowskiej w USA. Tam m.in. prowadziłem zajęcia z grafiki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Connecticut w Storrs.

 

W roku 1998 powracam do pracy w ASP we Wrocławiu, początkowo na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, gdzie uzyskałem kwalifikacje I stopnia.

 

W roku akademickim 2000/2001 przenoszę się na Wydział Grafiki, gdzie zacząłem prowadzić pracownię rysunku.

W roku 2001 uzyskuję kwalifikacje II stopnia z zakresu grafiki.

 

W styczniu 2002 wygrywam konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki ASP we Wrocławiu.

 

Indywidualne zajęcia ze studentami prowadzę w mojej pracowni, w ,.Domku Miedziorytnika”.

 

W Studium Podyplomowym „Sztuka zintegrowana" organizowanym przez ASP we Wrocławiu prowadzę pracownię autorską.

 

Nie uchylam się od prac organizacyjnych uczelni i Wydziału.

 

 

 

Na zakończenie opisu „osiągnięć pedagogicznych" chciałbym przybliżyć ideę tworzenia „Domku Miedziorytnika":

W 1995 roku, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, wygrałem konkurs ofert na zagospodarowanie gotyckiej kamieniczki, stojącej przy Rynku wrocławskim.

 

Chciałem (i chcę), aby „Domek Miedziorytnika" był nie tylko XV-wiecznym, odrestaurowanym wg moich projektów budynkiem, miejscem pracy, warsztatem graficznym, miejscem spotkań artystycznych i towarzyskich, ale i moim ostatnim „dzisiejszym" obrazem. Jest przedmiotem „projektowanym" codziennie.

 

Po dwuletnim, kapitalnym remoncie 17 maja 1997 roku otworzyłem „widok Domku". Tak nazwałem ceremonię odsłonięcia pierwszej płaskorzeźby, wmurowanej na południowej elewacji kamieniczki.

 

A w środku

- biblioteka, znakomita prasa miedziorytnicza, narzędzia, farby i papiery, służące moim studentom.

 

Prace nad Obrazem trwają.

 

GET 1997

       Get walczy o Domek  Miedziorytnika       

 

- Pismo do MKiS o dofinansowanie prac adaptacyjnych - grudzień 19.12.1995 r.

 

 

bottom of page